Välkommen till Riksföreningen för operationssjukvård 52:a Höstkongress den 1 - 2 december
2016 på Stockholm Waterfront. Vi från Avidicare finns där redo för spännande samtal i pauserna mellan föreläsningarna. https://lnkd.in/ek5YrSG